Privacyverklaring

Relatiepsychologen-MiddenNederland

PRIVACY STATEMENT

Relatiepsychologen-MiddenNederland gevestigd in Leersum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73249513, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Relatiepsychologen-MiddenNederland met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Relatiepsychologen-MiddenNederland persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Relatiepsychologen-MiddenNederland
c. bezoekers van www.relatiepsychologen-middennederland.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Relatiepsychologen-MiddenNederland
e. alle overige personen die met Relatiepsychologen-MiddenNederland contact opnemen of van wie Relatiepsychologen-MiddenNederland persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologen-MiddenNederland verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Relatiepsychologen-MiddenNederland zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
Relatiepsychologen-MiddenNederland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Relatiepsychologen-MiddenNederland verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Relatiepsychologen-MiddenNederland kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Relatiepsychologen-MiddenNederland persoonsgegevens verwerken.
Relatiepsychologen-MiddenNederland sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Relatiepsychologen-MiddenNederland deelt geen persoonsgegevens met derden. Relatiepsychologen-MiddenNederland deelt ook geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EU
De praktijk is uitsluitend gevestigd in Leersum. Er zijn geen andere vestigingen, ook niet internationaal. Er worden geen gegevens naar het buitenland geëxporteerd.

8. Bewaren van gegevens
Relatiepsychologen-MiddenNederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

9. Wijzigingen privacy statement
Relatiepsychologen-MiddenNederland kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Relatiepsychologen-MiddenNederland gepubliceerd.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Relatiepsychologen-MiddenNederland te verzoeken persoonsgegevens zo nodig te rectificeren, Hierover kunt u contact opnemen met Relatiepsychologen-MiddenNederland .
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.